BABCP | British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies > Careers > Jobs in CBT > University of South Wales - Senior Lecturer in Cognitive Behavioural Psychotherapy
Close

Senior Lecturer in Cognitive Behavioural Psychotherapy 

Application closing date: 4/10/2023

Location: Newport

Salary: Starting salary is £45,737 per annum pro-rata

The Faculty of Life Sciences and Education is looking for an enthusiastic Senior Lecturer, experienced and qualified in Cognitive Behavioural Psychotherapy, to take on the role of Course Leader for our Post Graduate Diploma / Master’s in Cognitive Behavioural Psychotherapy and to support the continued development of the University’s cognitive behavioural therapies provision. The successful applicant will teach at postgraduate level, and will:

Make a substantial contribution to the delivery of the PG Dip / MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy course, with focus on student recruitment and experience, regulatory requirements, and placement coordination.

  • Contribute to the delivery of other courses within the academic portfolio.
  • Contribute to Master’s dissertation supervision
  • Engage in scholarly activity and develop their research interests.

This is an opportunity to make an important contribution to cognitive behavioural therapies training in South Wales, joining a vibrant and enthusiastic team. This course is one of a range of psychotherapeutic programmes at the university and is housed in purpose built teaching and clinical accommodation at Newport City Campus.

Uwch Ddarlithydd mewn Seicotherapi Gwybyddol Ymddygiadol

Dyddiad cau'r cais: 4/10/2023

Lleoliad: Casnewydd

Cyflog: Y cyflog cychwynnol £45,737 y flwyddyn pro-rata

Mae'r Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg yn chwilio am Uwch Ddarlithydd brwdfrydig, profiadol a chymwys mewn Seicotherapi Gwybyddol Ymddygiadol, i gymryd rôl Arweinydd Cwrs ar gyfer ein Diploma Ôl-raddedig / Meistr mewn Seicotherapi Gwybyddol Ymddygiadol ac i gefnogi’r gwaith parhaus o ddatblygu darpariaeth therapïau gwybyddol ymddygiadol y Brifysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn addysgu ar lefel ôl-raddedig, a bydd:

  • Yn gwneud cyfraniad sylweddol at gyflwyno’r cwrs PG Dip / MSc Seicotherapi Gwybyddol Ymddygiadol, gan ganolbwyntio ar recriwtio a phrofiad myfyrwyr, gofynion rheoleiddio, a chydlynu lleoliadau.
  • Yn cyfrannu at y gwaith o ddarparu cyrsiau eraill o fewn y portffolio academaidd.
  • Yn cyfrannu at oruchwylio traethodau hir graddau Meistr
  • Yn cymryd rhan mewn gweithgarwch ysgolheigaidd ac yn datblygu eu diddordebau ymchwil.

Mae hwn yn gyfle i wneud cyfraniad pwysig at hyfforddiant therapïau gwybyddol ymddygiadol ym Mhrifysgol De Cymru, gan ymuno â thîm bywiog a brwdfrydig. Mae’r cwrs hwn yn un o amrywiaeth o raglenni seicotherapiwtig yn y brifysgol ac mae wedi’i leoli mewn canolfan addysgu a chlinigol bwrpasol ar Gampws Dinas Casnewydd. 

 

Apply here/Gwneud mais
0330 320 0851
babcp@babcp.com
Registered office
Imperial House, Hornby Street, Bury, Lancashire  BL9 5BN
Privacy Notice
Privacy Policy
0330 320 0851
Registered charity No. 1098704   A company limited by guarantee No. 4839948   Registered in England and Wales   VAT reg No. 732 5316 53